გამოვლინდა შორსწასული მოგვიანებითიგვამური მოვლენები, სიკვდილის ხანდაზმულობა 3-5 დღეა” – ნახეთ რა აღმოაჩინეს დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეზე…

О скрипте

<p>ჩატარდა გვამის გარეგანი და შინაგანი დათვალიერება, რენტგენოსკოპიურიკვლევა, აღებული იქნა ნიმუშები ჰისტოლოგიური და ტოკსიკოლოგიური ექსპერტიზისთვის.<br>ჩატარებული კვლევების საფუძველზე ამ ეტაპზე შეგვიძლია განვაცხადოთ...
მსგავსი სიახლეები